• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kỹ năng sống là những trải nghiệm có hiệu quả nhất, giúp giải quyết hoặc đáp ...
1. Kỹ năng là gì?Kỹ năng là năng lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống.Kỹ năng sống là gì?Kỹ năng sống là những trải nghiệm có hiệu quả nhất, giúp giải quyết hoặc đáp ứng các nhu cầu cụ thể, trong suốt quá trình tồn tại và ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1